ZARZĄD SSPG – KADENCJA 2017

Fabian Purwin

Przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej

 

Maria Wichowska

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Finansowo - Gospodarczych 

 

Katarzyna Buczyńska

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Socjalnych 

 

Jakub Brzoska

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Dydaktyki i Jakości Kształcenia 

 

Mikołaj Grochowski

Pełniący obowiązki Zastępcy Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Mediów i Promocji
(od września 2017)

 

Jowita Charyton

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Mediów i Promocji
(do września 2017)

 

Agnieszka Sabiniarz

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Przedsiębiorczości 

 

Przemysław Borawski

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Kultury i Sportu 

 

Marcin Chodkowski

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Rozwoju Struktury Informatycznej 

 

Justyna Serafin

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Struktury i Organizacji 

 

Filip Kaźmierczak

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Innowacji i Badań 

 

Mikołaj Grochowski

Pełnomocnik Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Komunikacji Wizualnej 

 

Dominik Żuk

Pełnomocnik Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Projektu Technikalia 2017 

 

Ewelina Misiewicz

Pełnomocnik Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Projektu Adapciak 2017