ZARZĄD SSPG – KADENCJA 2016

Dawid Ratajczak

Przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej dawid.ratajczak@sspg.pl

Dorota Kożuchowicz

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Finansowo - Gospodarczych dorota.kozuchowicz@sspg.pl

Jakub Olczak

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Socjalnych jakub.olczak@sspg.pl (do lipca 2016)

Fabian Purwin

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Dydaktyki i Jakości Kształcenia fabian.purwin@sspg.pl

Łukasz Rusajczyk

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Mediów i Promocji lukasz.rusajczyk@sspg.pl

Agnieszka Sabinarz

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Kontaktów ze środowiskiem gospodarczym i naukowym agnieszka.sabiniarz@sspg.pl

Przemysław Borawski

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Kultury i Sportu przemyslaw.borawski@sspg.pl

Mikołaj Grochowski

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Rozwoju Struktury Informatycznej mikolaj.grochowski@sspg.pl

Łukasz Józefowicz

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Struktury Wewnętrznej lukasz.jozefowicz@sspg.pl

Weronika Ważna

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Realizacji Projektów weronika.wazna@sspg.pl

Tomasz Tołoczko

Pełnomocnik Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw projektu Technikalia 2016 tomasz.toloczko@sspg.pl

Katarzyna Buczyńska

Pełnomocnik Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Socjalnych katarzyna.buczynska@sspg.pl (od lipca 2016)