ZARZĄD SSPG – KADENCJA 2015

Dawid Ratajczak

Przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej

Dorota Kożuchowicz

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Finansowo - Gospodarczych

Jakub Olczak

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Socjalnych

Marcin Joachim Grzegorczyk

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Dydaktyki i Jakości Kształcenia

Łukasz Rusajczyk

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Mediów i Promocji

Dorota Jesionka

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Kontaktów ze środowiskiem gospodarczym i naukowym

Wiktor Turowski

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Kultury i Sportu

Mikołaj Grochowski

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Rozwoju Struktury Informatycznej

Weronika Ważna

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Struktury Wewnętrznej

Robert Śpiewakowski

Pełnomocnik Przewodniczącego SSPG do spraw Obsługi Procedur Prawnych

Tomasz Tołoczko

Pełnomocnik Przewodniczącego SSPG do spraw Projektu Technikalia 2015

Zdjęcia wykonał Łukasz Rusajczyk, natomiast jego zdjęcie wykonał Wiktor Turowski