ZARZĄD SSPG – KADENCJA 2012

Sebastian Stefański

Przewodniczący

Agnieszka Marchlewska

Zastępca ds. dydaktycznych

Mateusz Buzalski

Zastępca ds. finansowo - gospodarczych

Łukasz Witulski

Zastępca ds. kontaktów ze środowiskiem naukowym i gospodarczym

Piotr Sutkowski

Zastępca ds. kultury i sportu

Krzysztof Magun

Zastępca ds. mediów i promocji

Marek Biernat

Zastępca ds. socjalnych

Przemysław Tusk

Zastępca ds. struktury i organizacji

Milena Bronk-Zdunowska

Pełnomocnik ds. struktury i organizacji

Michał Krzyżowski

Zastępca ds. współpracy międzyuczelnianej