ZARZĄD SSPG – KADENCJA 2011

 
 

Sebastian Stefański

Przewodniczący

Maciej Krzuszka

Zastępca ds. dydaktycznych

Bogusz Ostalski

Zastępca ds. finansowo – gospodarczych

Bartłomiej Kornowski

Zastępca ds. kontaktów ze środowiskiem naukowym i gospodarczym

Michał Sowa

Zastępca ds. kultury i sportu

Sławomir Gołębiewski

Zastępca ds. mediów i promocji

Marek Biernat

Zastępca ds. socjalnych

Przemysław Tusk

Zastępca ds. struktury i organizacji

Michał Krzyżowski

Zastępca ds. współpracy międzyuczelnianej

PEŁNOMOCNICY

Emilia Nagucka

Pełnomocnik ds. dydaktycznych

Fot. Łukasz Rusajczyk