ZARZĄD SSPG – KADENCJA 2010

 

Łukasz Idzik

Przewodniczący

Piotr Sacharuk

Zastępca ds. dydaktycznych

Dawid Kurpet

Zastępca ds. finansowo – gospodarczych

Karol Kujawa

Zastępca ds. kontaktów ze środowiskiem naukowym i gospodarczym

Sebastian Stefański

Zastępca ds. kultury i sportu

Robert Górski

Zastępca ds. mediów i promocji

Mateusz Styś

Zastępca ds. socjalnych

Daniel Ostrowski

Zastępca ds. struktury i organizacji

PEŁNOMOCNICY

Michał Krzyżowski

Pełnomocnik ds. współpracy międzyuczelnianej

Ewa Krzus

Pełnomocnik ds. mediów i promocji

Fot. Michał Matysiak