ZARZĄD SSPG – KADENCJA 2007Maciej Jóźwiak

Przewodniczący

Joanna Boruta

Zastępca ds. Dydaktyki

Joanna Westfal

Zastępca ds. Mediów i Promocji

Monika Pietrulewicz

Zastępca ds. Kultury i Sportu

Krzysztof Major

Zastępca ds. Struktury i Organizacji

Bartłomiej Białaszewski

Zastępca ds. Finansowo-Gospodarczych

Łukasz Skowroński

Z-ca Przewodniczącego SSPG ds. Socjalnych

Michał Górski

Zastępca ds. Kontaktów ze środowiskiem gospodarczym i naukowym