ZARZĄD SSPG – KADENCJA 2005Przemysław Kotecki

Przewodniczący

Maciej Markowski

Zastępca ds. Finansów

Jakub Penkowski

Zastępca ds. Mediów i Promocji

Maciej Brzozowski

Zastępca ds. Kultury

Kamil Poradziński

Zastępca ds. Organizacji