ZARZĄD SSPG – KADENCJA 2003-2004Damian Kuźniewski

Przewodniczący

Szymon Mielczarek

Zastępca

Magdalena Witkowska

Zastępca ds. Promocji

Przemysław Kotecki

Zastępca ds. Finansów

Kamil Poradziński

Zastępca ds. Kultury