ZARZĄD SSPG – KADENCJA 2001-2003Tomasz Klajbor

Przewodniczący

Damian Kuźniewksi

Zastępca ds. Finansów

Szymon Mielczarek

Zastępca

Magdalena Witkowska

Zastępca ds. Promocji