ELEKTRONICZNY SYSTEM FINANSOWANIA W ESSPG

 

Rejestracja w eSSPG:

1. Zarejestruj się na https://e.sspg.pl - wymyśl swój login, podaj e-mail w domenie poczty studenckiej (@student.pg.edu.pl - później można go zmienić w panelu zarządzania użytkownikiem!) i uzupełnij pozostałe dane.
2. Po potwierdzeniu i aktywowaniu konta poprzez link wysłany na Twoją pocztę studencką wejdź na eSSPG (link powyżej) i uzupełnij dane przechodząc do opcji Zarządzaj kontem > Zarządzaj danymi osobowymi.
3. Jeśli Twoja organizacja jeszcze nie jest zgłoszona, zrób to wybierając z menu po lewej opcję 'Organizacje' -> 'Zgłoś koło lub organizację'. Zgłoszenie koła wymaga przesłania aktualnego statutu oraz potwierdzenia istnienia koła odpowiednim zaświadczeniem. Jak koło/organizacja zostaną zgłoszone wygenerujemy za Ciebie taki dokument, który musisz przynieść podpisany do naszego biura (pok. 215, Bratniak) celem potwierdzenia danych.
4. Mimo posiadania konta w systemie eSSPG, nie masz jeszcze dostępu do ESF (Elektronicznego Systemu Finansowania) -  przejdź do 'Finansowanie' -> 'Złóż podanie', a wygenerowany na tej podstronie plik PDF wydrukuj i przynieś podpisany do naszego biura (pok. 215, Bratniak) celem potwierdzenia danych.
5. Po nadaniu dostępu do ESF w eSSPG, uaktywnią się opcje 'Złóż wniosek' i 'Moje wnioski' w zakładce 'Finansowanie' - gratulacje, możesz już składać wnioski!  

Składanie wniosku w Elektronicznym Systemie Finansowania (ESF) w eSSPG:

1.Po zalogowaniu w systemie kliknij na zakładkę 'Finansowanie'.
2. Z menu znajdującego się po lewej stronie wybierz pozycję 'Nowy wniosek'.
3. Pole Opis / Uzasadnienie powinno zawierać następujące elementy:

  • Cele
  • Termin
  • Miejsce
  • Ilość uczestników, w tym ilość uczestników z PG
  • Organizatorzy
  • Opis
  • Spodziewane rezultaty
  • Grupa docelowa
  • Finansowanie
  • Szczegółowy wkład finansowy

4. Złożenie wniosku do akceptacji odbywa się za pośrednictwem przycisku 'Zapisz do akceptacji'. Wniosek możesz zapisać do projektów i dokończyć później wybierając 'Zapisz do projektów'.
5. Autor wniosku jest na bieżąco informowany o statusie dokumentu zarówno na podstronie 'Finansowanie' -> 'Moje wnioski', gdzie pokazuje się aktualny stan wniosku, jak i drogą mailową.
6. Po uzyskaniu akceptacji Przewodniczącego SSPG/Z-cy Przewodniczącego SSPG ds. Finansowo - Gospodarczych należy dostarczyć do Biura SSPG wydrukowany i podpisany wniosek (wygenerowany za pośrednictwem ESF eSSPG).
7. Procedura uzyskania dofinansowania jest kontynuowana dopiero po przyniesieniu wniosku do Biura SSPG.