Sukcesywnie chcemy uzupełniać informacje o tym,
kto jakie projekty realizował w trakcie działalności Samorządu,
na przestrzeni wielu lat naszego istnienia.

Z tego też powodu prosimy o to, by osoby posiadające wiedzę
na temat historii naszej działalności, podsyłały nam informacje
(w szczególności nazwa projektu, data, krótki opis i koordynator
oraz inne osoby zaangażowane w projekt, o których warto wspomnieć)
na adres historia@sspg.pl.