DOFINANSOWANIA

Art. 202 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Organy samorządu studenckiego decydują w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez organy uczelni na cele studenckie. Organy samorządu studenckiego przedstawiają organom uczelni sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim.
Zasady ubiegania się o środki z budżetu SSPG określone zostały pod poniższym linkiem. Jednocześnie zaznacza się, iż ostateczna decyzja o dofinansowaniu zostaje podjęta po dokładnym rozpatrzeniu merytoryki przedsięwzięcia, przeanalizowaniu możliwości finansowych SSPG oraz stwierdzeniu zgodności wydatków z dyscypliną finansów publicznych. W przypadku wątpliwości zaleca się kontakt z Z-cą Przewodniczącego SSPG ds. finansowo - gospodarczych. Uwaga! Kontakt mailowy w sprawie dofinansowań następuje tylko i wyłącznie za pośrednictwem adresu wnioskodawcy widniejącego w sekcji 'Kontakt'.