KADENCJA 2021-2022
 
Prezydium PSPG
Jakub Perjanow (WFTIMS) - Przewodniczący
Paulina Chobot
Gabriela Kujawa
Marek Szaruga
Jędrzej Niemiera
 
Przedstawiciele studenccy do Senatu PG
Jakub Perjanow (WFTIMS), 
Agnieszka Skotnicka (WFTIMS), 
Natalia Dynderz (WZIE), 
Wiktoria Dudek (WA), 
Szymon Krawczuk (WIMIO),
Szymon Dembicki (WA).
 
Przedstawiciele studenccy do gremiów PG
● Natalia Dynderz i Dorota Nagórska do Senackiej Komisji ds. Kształcenia,
● Agnieszka Skotnicka do Senackiej Komisji ds. Budżetu,
● Natalia Dynderz oraz Michał Brancewicz (WZiE)do Uczelni Komisji ds. Zapewnienia
Jakości Kształcenia
● Sebastian Somionka (WFTiMS) do Redakcji Pisma PG,
● Arkadiusz Szamocki (WETI) do zespołu Politechniki Otwartej,
● Paulina Chobot (WZiE) jako przedstawicielka SSPG do Komisji Zapewnienia Jakości
Kształcenia w Centrum Języków Obcych,
● Kacper Kulikowski (WZiE) jako przedstawiciel SSPG do Komisji Zapewnienia Jakości
Kształcenia w Centrum Sportu Akademickiego,
● Daniel Cieślak (WETI) jako przedstawiciel SSPG do Komisji Zapewnienia Jakości
Kształcenia w Centrum Matematyki.