Budynek Bratniak został zbudowany w dwudziestoleciu międzywojennym i pełnił pierwotnie funkcję niemieckiego domu akademickiego. Tuż po II wojnie światowej stał się siedzibą Bratniej Pomocy – studenckiej organizacji, której liczne referaty (mieszkaniowy, gospodarczy, pracy, budżetowo-finansowy, personalny, zdrowia, imprez) zajmowały się organizacją szeroko pojętego życia uczelnianego (organizację zlikwidowano odgórnie w 1948 r.).

Od samego początku tworzono tu kulturę studencką. Z końcem lat pięćdziesiątych XX wieku zaczęto stosować dla funkcjonującego w Bratniaku klubu nazwę Kwadratowa. Sztandarowymi imprezami politechnicznymi były zapoczątkowane w 1965 roku Ogólnopolski Przegląd Studenckich Zespołów Jazzowych oraz Ogólnopolski Przegląd Studenckich Teatrów Uczelni Technicznych, funkcjonujący pod nazwą "Przetarg". Do najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Kwadratowej należy zaliczyć spotkania z Juliette Greco i Lucjanem Kydryńskim, Lucyną Winnicką i Jerzym Kawalerowiczem, Marią Wachowiak i Gustawem Holoubkiem.

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych miały miejsce Spotkania Jesienne -coroczna impreza mająca na celu prezentację dorobku środowiska artystycznego studentów wybrzeża i innych ośrodków akademickich z dalej Polski. Przez dwa tygodnie młodzi artyści brali udział w turniejach poetyckich, teatralnych i kabaretowych.

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych występowała w naszym klubie czołówka artystów polskich, a nawet zagranicznych. 6 listopada 2004 nastąpiło otwarcie nowego klubu: Akademickiego Klubu Politechniki Gdańskiej "Kwadratowa" z nowym właścicielem JM Rektorem Politechniki Gdańskiej.

Obecnie, zgodnie z tradycją, w Bratniaku ma swoje siedziby wiele organizacji studenckich – z Samorządem Studentów Politechniki Gdańskiej na czele.