Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej jest najstarszą tego typu organizacją w Polsce, założoną w 1957, i od początków swojego istnienia tak do dzisiaj jest jedynym ustawowym przedstawicielem studentów uczelni. 

Działa zawsze na rzecz społeczności studenckiej, a zakres tych działań można podzielić na cztery zasadnicze obszary: 

  • ochrona praw, godności i interesów studentów,

  • inicjowanie życia kulturalno-rozrywkowego,

  • inicjowanie akcji charytatywnych i realizacja ogólnouczelnianych projektów,

  • sprawy socjalno-bytowe.